Fala za falą

Ref.
DI fala za falą, Asus2i dal za dalą
CRaz Słoń­ce raz Xsię­życ Ga dro­gi cią­gle mało.
I fala za falą, i dal za dalą
Przy­ja­cie­le odcho­dzą wspo­mnie­nia zosta­ją.

DSą domy któ­re mają Cścia­ny i dach
GMoja dro­ga to tyl­ko Dpod­ło­ga na niej sza­ry piach.
Są domy w któ­rych cią­gle ktoś na kogoś cze­ka
A ja na swej dro­dze cze­kam każ­de­go czło­wie­ka.

Ref. I fala za falą, i dal za dalą
Raz Słoń­ce raz Xsię­życ a dro­gi cią­gle mało.
I fala za falą, i dal za dalą
Przy­ja­cie­le odcho­dzą wspo­mnie­nia zosta­ją.

Są dro­gi któ­re tyl­ko łączą ze sobą domy
Są dro­gi któ­re same z cza­sem sta­ją się domem.
Być może jest gdzieś taki dom, w któ­rym tyl­ko Ty i ja
Lecz póki co ty swój dom a ja swo­ją dro­gę mam.

Ref. I fala za falą, i dal za dalą
Raz Słoń­ce raz Xsię­życ a dro­gi cią­gle mało.
I fala za falą, i dal za dalą
Przy­ja­cie­le odcho­dzą wspo­mnie­nia zosta­ją.

Są roz­dro­ża, góry, morza
Są wyra­zy, dro­go­wska­zy
Czy prze­czu­cie czy uczu­cie
Nigdy nie wiesz co się zda­rzy

Pra­wo, lewo, kamień, drze­wo
Woda, ogień, zie­mia, nie­bo
W moim ser­cu tkwi zaklę­ta
Ma nie­zna­na dro­ga krę­ta.

Ref. I fala za falą, (tak i fala za falą)
I dal za dalą, (tak i dal za dalą)
Raz słoń­ce raz Księ­życ
A dro­gi cią­gle mało. (. dro­gi cią­gle mało mi)
I fala za falą, (tak i fala za falą)
i dal za dalą, (tak i dal za dalą)
Przy­ja­cie­le odcho­dzą
Wspo­mnie­nia zosta­ją.

Leave a Reply

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.