Początek

Prze­żyć się Emda.
Byt żywioł Gda.
I tak jak Dwiatr.
Przez życie Agnać.
No tak jak­by ćma,
tam tak być ma.
Za hory­zon­tem.
A to dopie­ro Począ­tek.

Możesz się bać
W tym stra­chu trwać.
A tak czy siak,
To będzie tak.
No tak, jak być ma,
Do ognia gnać.
Olać pie­nią­dze.
A to dopie­ro Począ­tek.

Nie licz na cud,
Gdy cudów w bród.
Licz na Sie­bie.
Kocham Cie­bie.
Gdy mówisz mi – Patrz,
Tam, to się da.
Tam,
Za Hory­zon­tem.
A to dopie­ro Począ­tek.

Prze­żyć się da.
Byt Zie­mia da.
I tak jak wiatr
Przez życie wiać.

Lecz nie zwie­wać,
nie-być, zie­wać.
Pod prąd czy z prą­dem -
– Odna­leźć nowy Począ­tek.

Leave a Reply

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.