Rok 2014

2014.12.31 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros

2014.12.30 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską

2014.12.28 – Ustrzy­ki Dol­ne, Piw­nicz­ka

2014.12.11 – Wro­cław, Klub Pie­śnia­rze

2014.12.07 – Śli­wi­ce, Dom Kul­tu­ry

2014.11.16 – Piła, Boogie Bar

2014.11.15 – Cza­pli­nek, Dom Kul­tu­ry

2014.11.14 – Piła, Pub Atmos­fe­ra

2014.11.08 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską

2014.10.24 – Poznań, Klub Zemsta

2014.10.11 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros

2014.09.20 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros

2014.08.30 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską

2014.08.29 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros

2014.08.22 – War­sza­wa, Skład Bute­lek

2014.08.21 – Piła, Bar Wyspiarz

2014.08.06 – Wetli­na, Ran­cho

2014.08.02 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską

2014.08.01 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros

2014.07.26 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską

2014.07.06 – Wetli­na, Wikli­no­wa Zato­ka

2014.07.05 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros

2014.07.04 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską

2014.06.21 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros

2014.06.20 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską

2014.06.19 – Wetli­na, Wikli­no­wa Zato­ka

2014.06.13 – Kra­ków, Bar Buko­wi­na

2014.05.03 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros

2014.05.01 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską

2014.04.11 – Śli­wi­ce, Gmin­ny Ośro­dek Kul­tu­ry (z Ławecz­ką)

2014.04.06 – Nowy Sącz, OLD Scho­ol Bar

2014.04.05 – Ustrzy­ki Dol­ne, Piw­nicz­ka

2014.04.04 – Kol­bu­szo­wa, Klub Absynt

2014.03.29 – Łódź, Bar Buko­wi­na

2014.03.21 – Wro­cław, Pie­śnia­rze na Szew­skiej

2014.03.20 – Wro­cław, Tur­bu­len­cja

2014.03.02 – Kra­ków, Bar Buko­wi­na

2014.02.23 – Piła, Pub Atmos­fe­ra

2014.02.14 – Piła, Klub Sce­na

2014.02.07 – War­sza­wa, Skład Bute­lek

2014.02.06 – Rze­szów, Pub Ano­ma­lia

2014.02.01 – Wro­cław, Pie­śnia­rze na Szew­skiej

2014.01.31 – Kato­wi­ce, Old Times Gara­ge (solo, sup­port – kon­cert Jac­ka Kleyf­fa)

2014.01.25 – Gor­li­ce, Piw­ni­ca Kar­wa­cja­na

2014.01.18 – Kra­ków, Bar Buko­wi­na

Leave a Reply

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.