Rok 2015

2015.12.04 – Poznań, Dun­ge­on and Dra­gons

2015.11.23 – Kra­ków, Jama Micha­li­ka

2015.11.18 – War­sza­wa, Pra­Co­Vnia Art-Club

2015.11.14 – Smo­sze­wo, Smo­szew­ski Festi­wal Kul­tu­ry

2015.11.12 – Pra­ga (Cze­chy), Cafe Bal­kon

2015.10.24 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros

2015.10.10 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros

2015.10.09 – Luto­wi­ska, Baców­ka pod Małą Raw­ką

2015.10.02 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską

2015.09.26 – Ustrzy­ki Gór­ne, Bar Kre­me­na­ros

2015.09.25 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską

2015.09.12 – Ustrzy­ki Gór­ne, Bar Kre­me­na­ros

2015.08.24 – Ustrzy­ki Gór­ne, Bar Kre­me­na­ros

2015.08.14 – Ustrzy­ki Gór­ne, Bar Kre­me­na­ros

2015.08.08 – Ustrzy­ki Gór­ne, Bar Kre­me­na­ros

2015.08.01 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską

2015.07.31 – Ustrzy­ki Gór­ne, Bar Kre­me­na­ros

2015.07.18 – Ustrzy­ki Gór­ne, Bar Kre­me­na­ros

2015.07.11 – Ustrzy­ki Gór­ne, Bar Kre­me­na­ros

2015.07.09 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską

2015.07.05 – Pra­ga (Cze­chy), Avo­id Cafe

2015.06.06 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską

2015.06.05 – Ustrzy­ki Gór­ne, Bar Kre­me­na­ros

2015.06.04 – Ustrzy­ki Gór­ne, Biesz­czadz­ka Legen­da

2015.05.23 – War­sza­wa Pra­ga, W Opa­rach Absur­du

2015.05.01 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros

2015.04.25 – Byd­goszcz, Świa­tło­wnia

2015.04.17 – Stęż­ni­ca, Zlot miło­śni­ków astro­no­mii

2015.04.10 – Prze­myśl, Bar Sece­sja

2015.03.28 – War­sza­wa Pra­ga, W Opa­rach Absur­du

2015.03.08 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską

2015.03.06 – Ustrzy­ki Dol­ne, Piw­nicz­ka

2015.02.27 – War­sza­wa Pra­ga, Skład Bute­lek

2015.02.21 – Jaro­cin, Spi­chlerz Pol­skie­go Roc­ka

2015.01.24 – Wągro­wiec, Tequ­ila Pub

2015.01.21 – War­sza­wa Żoli­borz, Pra­co­vnia Art-club

2015.01.16 – Tar­no­brzeg, Pub „Koń­ca nie widać”

2015.01.04 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską

Leave a Reply

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.