Posts for 27 października 2016
Wiara ta sama się obudzi

Szu­mi płyt­ka w odtwa­rza­czu już 🙂 Wia­ra ta sama. 2CD, 21 utwó­rów, ksią­żecz­ka z tek­sta­mi, zdję­cia­mi, akor­da­mi do pio­se­nek z tej studyjnej

27 października 2016
Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.