Posts for 21 grudnia 2016
Kiedy przemawia cisza

Tak, co to się dzie­je, że pisać się chce? 7 lat współ­pi­sa­łem blo­ga, ponad 1000 postów i kil­ka­dzie­siąt ludzi jako współautorów.

21 grudnia 2016
…na dobranoc.

Sza­rość nade­szła. Zim­no. Słoń­ce zbyt dale­ko nasze­go skraw­ka Zie­mii, co może w przy­ro­dzie to śpi, co może to zwal­nia, mniej

16 grudnia 2016
Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.