Posts for 9 stycznia 2017
Rok 2017

2017.11.27 – Świe­bo­dzin, Impre­za zamknię­ta, Alda­ron, Jarec­ki 2017.11.26 – Łódź, Keja Pub, Alda­ron, Jarec­ki 2017.11.23 – War­sza­wa, Dzi­ka stro­na Wisły,

9 stycznia 2017
A może, co nas dzieli, jest z zaganiania?

    A może wszyst­ko, co nas dzie­li jest z zaga­nia­nia? /Jacek Kleyff/ …a to zaga­nia­nie rodzi wadli­wą komunikację –

6 stycznia 2017
Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.