Kontakt

ALDARON

face­bo­ok: Paweł „Alda­ron” Czekalski

MENAGOTOMASZ DURLAK

tel.: +48 600 21 88 88

ema­il: menago@aldaron.eu

ZAPRASZAMY!

    Jeże­li jesteś zain­te­re­so­wa­ny naszą muzy­ką, cze­ka­my na maila

    Zdję­cia / Gra­fi­ki – Podziękowania

    Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.