Kontakt

[vc_row][vc_column width=„1/2”][vc_column_text]

ALDARON

face­bo­ok: Paweł „Alda­ron” Cze­kal­ski[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=„1/2”][vc_column_text]

MENAGOTOMASZ DURLAK

tel.: +48 600 21 88 88

ema­il: menago@aldaron.eu

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ZAPRASZAMY!

Jeże­li jesteś zain­te­re­so­wa­ny naszą muzy­ką, cze­ka­my na maila :)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Zdję­cia / Gra­fi­ki – Podzię­ko­wa­nia

1. Dzię­ku­je­my Tom­ko­wi Choj­now­skie­mu za udo­stęp­nie­nie zdję­cia (Sli­der 1).
2. Auto­rem gra­fi­ki (Sli­der 3), oraz okła­dek trzech naj­now­szych płyt jest Kata­rzy­na Juf.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.