DATE: 12 października 2016
TIME: 20:00
LOCATION: Popiełuszki 16, Warszawa
VENUE: praCoVnia piOsenKi
Warszawa „praCoVnia piOsenKi” Aldaron i Przyjaciele 12 października 2016

Powo­li jesień zapra­sza do mia­sta. War­sza­wa, nie­sa­mo­wi­cie kli­ma­tycz­na Pra­Co­Vnia, jesien­ne dźwię­ki. Spo­tkaj­my się…

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.