DATE: 11 marca 2016
TIME: 20:00
LOCATION: Broniewskiego 6
VENUE: Trzcianka
Trzcianka „Azteka Pub” Aldaron i Ławeczka 11 marca 2016

Po raz kolej­ny zapra­sza­my z Ławecz­ką. Trzcian­ka, oko­li­ce Piły, Azte­ka Pub, wstęp 10 zł. Do zoba­cze­nia! To piątek 🙂

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.