DATE: 30 kwietnia 2016
TIME: 21:23
LOCATION: Bieszczady, Ustrzyki Górne
Ustrzyki Górne „Bieszczadzka Legenda” Aldaron i Jarecki 30 kwietnia 2016

Kon­cert z cyklu „Majo­we Tour­nee po Ustrzy­kach Gór­nych”. A star­tu­je­my już 30 kwiet­nia, tak to dłu­gi łykend wypa­da w tym roku. Z Jarec­kim, w kolo­ro­wej, roz­tań­co­wa­nej, legen­dar­nej 😉 Biesz­czadz­kiej Legen­dzie zacznie­my wie­czo­rem. Wziąć instru­men­ty, dobry humor i dawajta!

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.