DATE: 26 lutego 2016
TIME: 20:30
LOCATION: Sandomierska 1, 39-400 Tarnobrzeg
Aldaron & Czaku – Tarnobrzeg 26 lutego 2016

Tym razem z Mariu­szem Cza­kiem, jak rok temu – zapra­sza­my do Pub „Koń­ca nie widać” w Tar­no­brze­gu. (Będę Cza­ka nama­wiał, żeby zagrał coś swo­je­go także).

Wśród osób, któ­re udo­stęp­nią to wyda­rze­nie do dnia 24.02 g.20:00 – wylo­su­je­my naj­now­szą pły­tę „Na przeczekanie”.

Wstęp – do kape­lu­sza. Do zobaczenia!

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.