DATE: 20 listopada 2018
TIME: 18:00
LOCATION: ul, Będzińska 65
Sosnowiec. Energetyczne Centrum Kultury. Wieczór Bardów Zagłębiowskich 20 listopada 2018

Zapra­sza­my ser­decz­nie na wyjąt­ko­wy Kon­cert Zagłę­biow­ski Wie­czór Bardów.

Będzie to jedy­ny w swo­im rodza­ju kon­cert w trzech odsło­nach. Trzy oso­bo­wo­ści, trzy rodza­je poety­ki, trzech bar­dów. Jacek Stę­szew­ski, Zbi­gniew Teper, Paweł “Alda­ron” Cze­kal­ski. Pod jed­nym dachem, pod jed­nym niebem.

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.