DATE: 7 kwietnia 2017
TIME: 19:30
LOCATION: Karkonoski Park Narodowy, Karkonoska 1, 58-563 Przesieka
Aldaron i Jarecki. Karkonosze. Schronisko „Odrodzenie” 7 kwietnia 2017

Zapra­sza­my kolej­ny raz w Kar­ko­no­sze już w ten weekend.

Wio­sen­ne gra­nie na naj­wyż­szym pozio­mie, 1236 m n.p.m.!

Wstęp – do kapelusza.

Na miej­scu muzy­ka, ener­gia, pły­ty, wio­sna, góry i inne takie.

Cze­chy zaraz obok 😉 ZAPRASZAMY!

2014 JamSession © All rights reserved.