DATE: 8 grudnia 2016
TIME: 19:00
LOCATION: Magiel Kulinarny, Sosnowiec
VENUE: Magiel Kulinarny
Aldaron i Jarecki. Sosnowiec. Magiel kulinarny. 8 grudnia 2016

Zapra­sza­my z Jarec­kim. Nowe miej­sce, rodzin­ne mia­sto naresz­cie. Wię­cej info wkrótce 🙂

2014 JamSession © All rights reserved.