DATE: 10 sierpnia 2016
LOCATION: Bieszczady
Bacówka pod Małą Rawką” Aldaron, Jarecki 10 sierpnia 2016

Kli­ma­tycz­ne miej­sce z dala od szo­sy, kame­ral­nie albo i nie, zapra­sza­my serdecznie!

2014 JamSession © All rights reserved.