DATE: 19 maja 2016
TIME: 18:00
LOCATION: Piła, wyspa w centrum
VENUE: Bar "Wyspiarz"
Bar „Wyspiarz”. Aldaron i Ławeczka 19 maja 2016

Cen­trum mia­sta Piła. Kon­cert na wyspie. Zapra­sza­my! Bar „Wyspiarz”.

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.