DATE: 9 lipca 2016
TIME: 20:00
LOCATION: Przybysławice 34
Przybysławice „Wichrowe Wzgórze” Aldaron i Jarecki 9 lipca 2016

Kon­cert w uro­kli­wym miej­scu. Na roman­tycz­nym pust­ko­wiu na „San­do­mier­skiej Toska­nii”, w dostoj­nej sali dwo­ru „Wichro­we Wzgórze„zagram razem z bar­dzo kli­ma­tycz­nym Jarec­kim na gita­rze. Zapraszamy!

2014 JamSession © All rights reserved.