DATE: 18 czerwca 2016
TIME: 19:00
LOCATION: Janowicka 7,58-533 Karpniki
VENUE: Schronisko "Szwajcarka"
Schronisko „Szwajcarka” Aldaron i Jarecki 18 czerwca 2016

Prze­cu­dow­ne miej­sce, nie­opo­dal Jele­niej Góry, w dzi­czy tuż obok Rudaw­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go. Lasy, muzy­ka, spo­tka­nia, dobra ener­gia, zapraszamy!

2014 JamSession © All rights reserved.