DATE: 20 października 2017
TIME: 19:00
LOCATION: Bieszczady, Wołosate
VENUE: Bieszczady, Wołosate
Wołosate Pizzeria „W górach” Aldaron i Jarecki 20 października 2017

Woło­sa­te, wio­ska na kon­cu świa­ta, a przy­naj­mniej Pol­ski 😉 6 km od Ustrzyk Grn.
Tam nas jesz­cze nie było! Biesz­cza­dy, kli­ma­tycz­ne miej­sce, dobra piz­za, piwo i my.
Zapraszamy!

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.