DATE: 16 kwietnia 2016
TIME: 20:00
LOCATION: Praga, 11 listopada 22
Warszawa „Skład Butelek” Aldaron i Jarecki 16 kwietnia 2016

Zapra­szamy na kolej­ny kon­cert w nie­sa­mo­wi­tych pod­zie­miach war­szaw­skie­go „Skła­du Bute­lek”. Duet z Jarec­kim i kto wie jesz­cze z kim 🙂 Wstęp 10 zł. Wideo wspo­min­ko­we, tak to rok temu w Skła­dzie było:

2014 JamSession © All rights reserved.