Rok 2019

2019.01.12 – War­sza­wa, Pra­co­vnia Art Club (Alda­ron & Jarec­ki)
2019.01.11 – Sosno­wiec, Bene­fis Jerze­go Lucja­na Woź­nia­ka, Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na (Alda­ron)

Leave a Reply

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.