Rok 2019

2019.05.11 – War­sza­wa, Pra­co­vnia Art Club (Alda­ron & Jarec­ki)

2019.05.04 – Wetli­na, Dom Wypo­czyn­ko­wy PTTK (Alda­ron & Jarec­ki)

2019.05.02 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros (Alda­ron & Jarec­ki)

2019.05.01 – Biesz­cza­dy, Impre­za Zamknię­ta (Alda­ron & Jarec­ki)

2019.04.29 – Cisna, GOK (Alda­ron & Jarec­ki)

2019.04.26 – Cho­rzów, Rebel Gar­den Cafe (Alda­ron & Jarec­ki)

2019.04.06 – Wro­cław, Wędrów­ki Pub (Alda­ron & Jarec­ki)

2019.04.05 – Woli­mierz, Sta­cja Woli­mierz (Alda­ron & Jarec­ki)

2019.03.16 – War­sza­wa, Skład Bute­lek (Alda­ron & Jarec­ki)

2019.03.08 – Kra­ków, Sce­na Otwar­ta (Alda­ron & Jarec­ki)

2019.02.16 – Pia­stów, Dom Kul­tu­ry (Alda­ron & Jarec­ki)

2019.02.08 – Sopot­nia Mała, Impre­za Zamknię­ta (Alda­ron & Jarec­ki)

2019.01.12 – War­sza­wa, Pra­co­vnia Art Club (Alda­ron & Jarec­ki)

2019.01.11 – Sosno­wiec, Bene­fis Jerze­go Lucja­na Woź­nia­ka, Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na (Alda­ron)

Leave a Reply

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.