Rok 2013

2013.12.31 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kremenaros

2013.12.30 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd Pod Caryńską

2013.12.29 – Ustrzy­ki Dol­ne, Pub Piwniczka

2013.12.28 – Nowy Sącz, Pub Old School

2013.12.20 – Piła, Klub Scena

2013.12.13 – Woło­min, Taaka Ryba

2013.12.11 – War­sza­wa, Skład Butelek

2013.12.07 – Łódź, Bar Bukowina

2013.12.06 – Opo­le, Klub Artysty

2013.12.05 – Rze­szów, Pub Anomalia

2013.11.21 – Kra­ków, Bar Bukowina

2013.10.20 – Piła, Klub Scena

2013.09.12 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryńską

2013.09.11 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kremenaros

2013.08.31 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryńską

2013.08.30 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kremenaros

2013.08.22 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kremenaros

2013.08.17 – Wetli­na, Wikli­no­wa Zatoka

2013.08.16 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kremenaros

2013.08.15 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryńską

2013.08.03 – Wetli­na, Wikli­no­wa Zatoka

2013.08.02 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kremenaros

2013.07.20 – Głu­cho­ła­zy, Festi­wal Kropka

2013.06.16 – Byd­goszcz, Cen­trum Han­dlo­we DRUKARNIA (Buskers Festival)

2013.06.15 – Byd­goszcz, Cen­trum Han­dlo­we DRUKARNIA (Buskers Festival)

2013.06.14 – Byd­goszcz, Pub Węgliszek

2013.06.01 – Wetli­na, Wikli­no­wa Zatoka

2013.05.31 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryńską

2013.05.30 – Cisna, Gale­ria nad Siekierezadą

2013.04.06 – Prze­myśl, Pub Akwarium

2013.03.23 – Tar­no­brzeg, Hotel Camelot

2013.03.22 – Kli­mon­tów, Wichro­we Wzgórza

2013.03.08 – Ostro­wiec Świę­to­krzy­ski, Pub Konik Polny

2013.03.07 – Rze­szów, Pub Anomalia

2013.03.04 – Kra­ków, Kawiar­nia Nauko­wa (solo, sup­port – kon­cert Frant­za Nikolay)

2013.02.24 – Sosno­wiec, Muzeum Miejskie

2013.02.15 – Prze­myśl, Klub Akwarium

2013.02.14 – Rze­szów, Tawerna

2013.02.04 – Poznań, ODK Pod Lipami

2013.01.13 – Prze­worsk, WOŚP sala wido­wi­sko­wa MOK

2013.01.12 – Gor­li­ce, Pub Lamus

2013.01.11 – Jaro­sław, Pub Salvatore

2013.01.10 – Rze­szów, Pub Anomalia

2013.01.09 – Tar­no­brzeg, Grill Bar Bocianówka

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.