Rok 2016

2016.12.30 – Wetli­na, Alda­ron, Joan­na, Jarecki

2016.12.08 – Sosno­wiec, Magiel Kuli­nar­ny, Alda­ron i Jarecki

2016.12.02 – Prze­myśl, Restau­ra­cja przy Kład­ce, Alda­ron, Joan­na, Jarecki

2016.11.24 – Prze­myśl, Restau­ra­cja przy Kład­ce, Alda­ron, Joan­na, Jarecki

2016.11.12 – War­sza­wa, Fort Sokol­nic­kie­go, Alda­ron, Joan­na, Jarecki

2016.11.11 – Sosno­wiec, Sta­cja Sosno­wiec, Alda­ron i Sta­ni­sław Czekalski

2016.10.22 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros, Alda­ron i Jarecki

2016.10.12 – War­sza­wa, Pra­co­vnia Pio­sen­ki, Alda­ron i Jarecki

2016.10.08 – Ustrzy­ki Gór­ne, Biesz­czadz­ka Legen­da, Alda­ron i Jarecki

2016.10.07 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros, Alda­ron i Jarecki

2016.10.02 – Wro­cław, Pie­śnia­rze nie­po­kor­ni, Alda­ron, Joan­na, Jarecki

2016.09.24 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros, Alda­ron i Jarecki

2016.09.23 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską, Aldaron

2016.09.10 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros, Alda­ron i Jarecki

2016.09.09 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską, Alda­ron i Jarecki

2016.08.27 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros, Alda­ron i Jarecki

2016.08.26 – Ustrzy­ki Gór­ne, Biesz­czadz­ka Legen­da, Alda­ron i Jarecki

2016.08.24 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską, Alda­ron i Jarecki

2016.08.13 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros, Alda­ron i Jarecki

2016.08.12 – Wetli­na, Dom Wyciecz­ko­wy PTTK, Alda­ron i Jarecki

2016.08.11 – Ustrzy­ki Gór­ne, Biesz­czadz­ka Legen­da, Alda­ron i Jarecki

2016.08.11 – Ustrzy­ki Gór­ne, Biesz­czadz­ka Legen­da, Alda­ron i Jarecki

2016.08.10 – Biesz­cza­dy, Baców­ka pod Małą Raw­ką, Alda­ron i Jarecki

2016.08.09 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską, Alda­ron i Jarecki

2016.08.06 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros, Alda­ron, Jarec­ki, Joanna

2016.07.31 – Wetli­na, Dom wyciecz­ko­wy PTTK, Alda­ron, Jarec­ki, Joanna

2016.07.30 – Smol­nik n.Osławą, Zagro­da Chrysz­cza­ta, Alda­ron, Jarec­ki, Joanna

2016.07.30 – Cisna, pole namio­to­we Tramp, Alda­ron, Jarec­ki, Joanna

2016.07.29 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros, Alda­ron, Jarec­ki, Joanna

2016.07.28 – Ustrzy­ki Gór­ne, Biesz­czadz­ka Legen­da, Alda­ron, Jarec­ki, Joanna

2016.07.23 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros, Alda­ron, Jarecki

2016.07.16 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros, Alda­ron i Jarecki

2016.07.15 – Wetli­na, Dom wyciecz­ko­wy PTTK, Alda­ron Jarecki

2016.07.09 – Ustrzy­ki Gór­ne, Biesz­czadz­ka Legen­da, Alda­ron i Jarecki

2016.07.08 – Przy­by­sła­wi­ce, Dwór na Wichro­wym Wzgó­rzu, Alda­ron i Jarecki

2016.06.18 – Schro­ni­sko Szwaj­car­ka, Alda­ron i JArecki

2016.06.11 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros, Alda­ron i Jarecki

2016.06.04 – Festi­wal ?VII Spo­tka­nie Razem w Chrysz­cza­tej?, Smol­nik nad Osławą

2016.05.28 – Wetli­na, Dom Wyciecz­ko­wy PTTK, Alda­ron i Przyjaciele

2016.05.27 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros, Alda­ron i Przyjaciele

2016.05.26 – Ustrzy­ki Gór­ne, Biesz­czadz­ka Legen­da, Alda­ron i Przyjaciele

2016.05.19 – Piła, Bar Wyspiarz, Alda­ron i Ławeczka

2016.05.07 – Wro­cław, Wędrów­ki pub, Alda­ron i Jarecki

2016.05.06 – Zlot Miło­śni­ków Astro­no­mii. Stęż­ni­ca k.Baligrodu

2016.05.02 – Wetli­na, Dom wyciecz­ko­wy PTTK, Alda­ron Jarec­ki Joanna

2016.05.01 – Ustrzy­ki Gór­ne, Dom wyciecz­ko­wy PTTK, Alda­ron Jarec­ki Joanna

2016.04.30 – Ustrzy­ki Gór­ne, Biesz­czadz­ka Legen­da, Alda­ron Jarec­ki Joanna

2016.04.29 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską, Alda­ron Jarec­ki Joanna

2016.04.28 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros, Alda­ron Jarec­ki Joanna

2016.04.10 – Kro­sno, Klub K15

2016.03.11 – Trzcian­ka, Pub Azteka

2016.02.26 – Tar­no­brzeg, Pub Koń­ca nie widać

2016.02.25 – Rze­szów, Pub Anomalia

2016.01.31 – Piła, Boogie Bar

2016.01.02 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryńską

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.