Rok 2017

2017.11.27 – Świe­bo­dzin, Impre­za zamknię­ta, Alda­ron, Jarecki
2017.11.26 – Łódź, Keja Pub, Alda­ron, Jarecki
2017.11.23 – War­sza­wa, Dzi­ka stro­na Wisły, Alda­ron, Jarec­ki, Joanna
2017.11.19 – Iłża, MDK, Alda­ron, Jarec­ki, Joanna
2017.10.21 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros, Alda­ron, Jarecki
2017.10.20 – Woło­sa­te, Piz­ze­ria w Górach, Alda­ron, Jarecki
2017.10.19 – Rze­szów, Ano­ma­lia Pub, Alda­ron, Jarecki
2017.10.14 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros, Alda­ron, Jarecki
2017.10.06 – War­sza­wa, Sklad Bute­lek, Alda­ron, Joan­na, Jarecki
2017.09.29 – Prze­myśl, Restau­ra­cja przy kład­ce, Alda­ron & Jarecki
2017.09.22 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską, Alda­ron, Jarecki
2017.09.21 – Ustrzy­ki Gór­ne, Biesz­czadz­ka Legen­da, Alda­ron, Jarecki
2017.09.16 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros, Alda­ron, Jarecki
2017.09.13 – War­sza­wa, Pra­co­vnia Pio­sen­ki, Alda­ron, Jarec­ki, Joanna
2017.09.01 – Wetli­na, DW PTTK. Alda­ron, Jarecki
2017.08.26 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros, Alda­ron, Joanna
2017.08.24 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską, Alda­ron, Joanna
2017.08.18 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską, Alda­ron, Jarec­ki, Joanna
2017.08.12 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros, Alda­ron, Jarecki
2017.08.10 – Ustrzy­ki Gór­ne, Biesz­czadz­ka Legen­da, Alda­ron, Jarecki
2017.08.02 – Szklar­ska Porę­ba, Baza pod Ponu­rą Mał­pą, Alda­ron, Jarecki
2017.08.01 – Szklar­ska Porę­ba, Meta­fo­ra, Alda­ron, Jarecki
2017.07.28 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros, Alda­ron, Jarecki
2017.07.22 – Wetli­na, Pod Dachem, Alda­ron, Jarecki
2017.07.18 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską, Alda­ron, Jarecki
2017.07.15 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros, Alda­ron, Jarecki
2017.06.17 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros, Alda­ron, Jarecki
2017.06.16 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską, Alda­ron, Jarecki
2017.05.06 – Ustrzy­ki Gór­ne, Biesz­czadz­ka Legen­da, Alda­ron, Jarecki
2017.05.01 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros, Alda­ron, Jarecki
2017.04.30 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską, Alda­ron, Jarecki
2017.04.29 – Prze­myśl, Restau­ra­cja przy kład­ce, Alda­ron & Jarecki
2017.03.08 – War­sza­wa, Pra­co­vnia Pio­sen­ki, Alda­ron & Jarecki
2017.02.12 – Sosno­wiec, Ener­ge­tycz­ne Cen­trum Kul­tu­ry, Alda­ron & Jarecki
2017.02.11 – Cho­rzów, Rebel Gar­den Cafe, Alda­ron & Jarecki
2017.02.03 – Wro­cław, „Pie­śnia­rze”, Alda­ron & Jarecki
2017.02.02 – Wro­cław, Gale­ria Sztu­ki i Miej­sce Spo­tkań „Śli­mak”, Alda­ron & Jarecki
2017.01.13 – Prze­myśl, Restau­ra­cja przy kład­ce, Alda­ron & Jarecki
2017.01.07 – Ize­ry, Schor­ni­sko Orle, Alda­ron, Joan­na, Jarecki
2017.01.06 – Kar­ko­no­sze, Schro­ni­sko Odro­dze­nie, Alda­ron & Jarecki
2017.01.01 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską, Alda­ron, Joan­na, Jarecki

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.