Rok 2019

2019.10.25 – War­sza­wa, Pra­co­vnia Pio­sen­ki (Alda­ron)

2019.10.19 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros (Alda­ron & Jarecki)

2019.10.18 – Komań­cza, Leśna Wil­la (Alda­ron & Jarecki)

2019.10.12 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros (Alda­ron & Jarecki)

2019.10.11 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską (Alda­ron & Jarecki)

2019.10.05 – Zako­pa­ne, Impre­za zamknię­ta (Alda­ron & Jarecki)

2019.10.04 – Kra­ków, Stre­fa (Alda­ron & Jarecki)

2019.09.28 – Tal­ki (Mazu­ry), Świe­tli­ca (Alda­ron & Jarecki)

2019.09.21 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros (Alda­ron & Jarecki)

2019.09.20 – Wetli­na, Baza Ludzi z Mgły (Alda­ron & Jarecki)

2019.09.14 – Chro­berz, Przy­stań Kaja­ko­wa (Alda­ron & Jarecki)

2019.09.06 – Wetli­na, Weso­ła Gór­ka (Alda­ron & Jarecki)

2019.08.31 – Wetli­na, Cień PRL‑u (Alda­ron)

2019.08.30 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską (Alda­ron)

2019.08.24 – Polań­czyk, Piz­za Cha­ta (Alda­ron & Jarecki)

2019.08.23 – UStrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros (Alda­ron & Jarecki)

2019.08.17 – Ustrzy­ki Gór­ne, Hotel PTTK (Alda­ron & Jarecki)

2019.08.16 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros (Alda­ron & Jarecki)

2019.08.10 – Dwer­nik, Bla­szak (Alda­ron & Jarecki)

2019.08.09 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros (Alda­ron & Jarecki)

2019.08.07 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską (Alda­ron & Jarecki)

2019.08.01 – Szklar­ska Porę­ba, Gieł­da Pio­sen­ki (Alda­ron & Jarecki)

2019.07.29 – Smol­nik, Wil­cza Jama (Alda­ron & Jarecki)

2019.07.27 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską (Alda­ron & Jarecki)

2019.07.26 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros (Alda­ron & Jarecki)

2019.07.20 – Cisna, Baców­ka pod Honem (Alda­ron & Jarecki)

2019.07.19 – Ustrzy­ki Gór­ne, Baców­ka pod Małą Raw­ką (Alda­ron & Jarecki)

2019.07.13 – Ple­ce­wi­ce, Przy­stań Kaja­ko­wa (Alda­ron & Jarecki)

2019.07.09 – Polań­czyk, Piz­za Cha­ta (Alda­ron & Jarecki)

2019.07.06 – Dwer­nik, Bla­szak (Alda­ron & Jarecki)

2019.07.05 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros (Alda­ron & Jarecki)

2019.06.22 – Wetli­na, Weso­ła Gór­ka (Alda­ron & Jarecki)

2019.06.21 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros (Alda­ron & Jarecki)

2019.06.20 – Komań­cza, Leśna Wil­la (Alda­ron & Jarecki)

2019.06.01 – Tal­ki (Mazu­ry), Przy­stań Kaja­ko­wa (Alda­ron & Jarecki)

2019.05.11 – War­sza­wa, Pra­co­vnia Art Club (Alda­ron & Jarecki)

2019.05.04 – Wetli­na, Dom Wypo­czyn­ko­wy PTTK (Alda­ron & Jarecki)

2019.05.02 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros (Alda­ron & Jarecki)

2019.05.01 – Biesz­cza­dy, Impre­za Zamknię­ta (Alda­ron & Jarecki)

2019.04.29 – Cisna, GOK (Alda­ron & Jarecki)

2019.04.26 – Cho­rzów, Rebel Gar­den Cafe (Alda­ron & Jarecki)

2019.04.06 – Wro­cław, Wędrów­ki Pub (Alda­ron & Jarecki)

2019.04.05 – Woli­mierz, Sta­cja Woli­mierz (Alda­ron & Jarecki)

2019.03.16 – War­sza­wa, Skład Bute­lek (Alda­ron & Jarecki)

2019.03.08 – Kra­ków, Sce­na Otwar­ta (Alda­ron & Jarecki)

2019.02.16 – Pia­stów, Dom Kul­tu­ry (Alda­ron & Jarecki)

2019.02.08 – Sopot­nia Mała, Impre­za Zamknię­ta (Alda­ron & Jarecki)

2019.01.12 – War­sza­wa, Pra­co­vnia Art Club (Alda­ron & Jarecki)

2019.01.11 – Sosno­wiec, Bene­fis Jerze­go Lucja­na Woź­nia­ka, Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na (Alda­ron)

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.