RELEASED: 19 kwietnia 2006
ARTIST: Paweł Czekalski
NUMBER OF DISCS: 1

One Response to Piosenki

  1. Jak słu­cham tych utwo­rów nagra­nych w Głu­cho­ła­zach czy­li: Fala za falą, Nie­ma­nie, Nie ma cza­su, Jabłecz­nik czy Koła­syn­ka to przy­po­mi­nam sobie blog Nie­ma­nie, noc­ne gra­nie w Hero­es III, hek­to­li­try wypi­tej her­ba­ty, mój sta­ry kom­pu­ter i poży­czo­ne z domu kul­tu­ry mikro­fo­ny i coś tam pew­nie jeszcze…

2014 JamSession © All rights reserved.