Galeria zdjęć
Galeria
Ławeczka 2018. Próby, Pokrzywno, Wiosna, Wiara ta sama!

To był bar­dzo, bar­dzo faj­ny czas tam, nie­daw­no zupeł­nie… Po dłu­giej prze­rwie, los złą­czył nas ponow­nie w tym samym studio,

3 kwietnia 2018
Koncerty. Wspólne grania

Kon­cer­ty, gra­nia wsze­la­kie z róż­ny­mi muzy­ka­mi do 2015

24 lutego 2016
Przyroda w Bieszczadach

Gale­ria obraz­ków przy­ro­dy bieszczadzkiej.

23 lutego 2016
2014 JamSession © All rights reserved.