Miłość i Światło

Nowa pio­sen­ka z 3 czę­ści „Pio­se­nek na nowe cza­sy” z Joan­ną przy ognisku.

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.