DATE: 19 maja 2018
LOCATION: Teatr Powszechny, Warszawa
Aldaron i Jarecki. Występ na Międzynarodowym Festiwalu Literatury „Apostrof” 19 maja 2018

Występ przy oka­zji pre­mie­ry książ­ki Jac­ka Hugo-Bade­ra, zawie­ra­ją­cej tak­że histo­rię życio­wą Alda­ro­na w for­mie roz­mo­wy-wywia­du z autorem 😉

Wstęp Wol­ny

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.