DATE: 27 sierpnia 2018
TIME: 20:00
LOCATION: Bieszczady
Bacówka pod Małą Rawką. Aldaron i Jarecki 27 sierpnia 2018

Kolej­ny raz w tym prze­pięk­nym miej­scu, Baców­ka pod Małą Raw­ką. Tym razem z Jarec­kim – zapra­sza­my, naj­bliż­szy poniedziałek!

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.