DATE: 28 lipca 2023
TIME: 20:20
LOCATION: Chojnowski Park Krajobrazowy. Wólka Kozodawska.
Boso na trawie festiwal 28 lipca 2023

Potrze­bu­jesz nauczyć się tech­nik pod­no­sze­nia wibra­cji, by zadbać o zdrowie?
Sko­rzy­stać z medy­cy­ny, któ­rą ofia­ro­wu­je natura?
Spę­dzić czas w gro­nie pozy­tyw­nych ludzi słu­cha­jąc muzyki?
Jeśli tak, to ten Festi­wal jest dla Ciebie!
Mamy dla Was masę nie­spo­dzia­nek. Weź­cie ze sobą instrumenty!

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.