DATE: 1 lipca 2023
TIME: 19:00
LOCATION: Wioska Indiańska. Kacwin.
Jestem Festiwal 1 lipca 2023

JESTEM spo­tka­niem w har­mo­nii i naturze.
JESTEM tu i teraz.
JESTEM czę­ścią i całością.
JESTEM miło­ścią i światłem.

Wspa­nia­łe 3 dni uni­ka­to­we­go wydarzenia.

Festi­val, Artist, Know­led­ge, Work­shops, Music, Eco, Wege, Healing, Poland, Earth, Meditation

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.