DATE: 13 lipca 2019
TIME: 19:00
LOCATION: Bzura, Moto Przystań, Plecewice 78 (50 km od Warszawy)
Plecewice „Moto Przystań” Aldaron i Jarecki 13 lipca 2019

Zapra­sza­my do uro­kli­wie poło­żo­nej (w oko­li­cach Pusz­czy Kam­pi­now­skiej) – Moto Przy­sta­ni. Tyl­ko 50 km od War­sza­wy. Woda, kaja­ki, pole namio­to­we, ogni­sko no i my wie­czo­rem dla WAS.

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.