DATE: 8 czerwca 2018
TIME: 20:30
LOCATION: Poznań, Pułaskiego 21a
Poznań. Squat Rozbrat. Aldaron i Jarecki. 8 czerwca 2018

Back to the roots 🙂 Po latach dru­gi kon­cert w tym miej­scu. Legen­dar­ny, naj­słyn­niej­szy w Pol­sce Squ­at Roz­brat. Kie­dyś gra­łem tam na pre­mie­rze albu­mu Mira­ho – „Rebe­lia Świa­do­mo­ści”. Tym razem z Jarec­kim. Poezja, trans i pozy­tyw­ny prze­kaz. Zapra­sza­my serdecznie!

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.