DATE: 23 listopada 2017
TIME: 19:00
LOCATION: Plac Hallera 5
Warszawa. „Dzika Strona Wisły”. Aldaron i Jarecki 23 listopada 2017

Klu­bo­Te­atr Dzi­ka Stro­na Wisły, war­szaw­ska Pra­ga. Pierw­szy raz w nowym dla nas miej­scu. Zapra­sza­my bar­dzo ser­decz­nie z Jareckim.
Bile­ty 20 PLN.
Do zobaczenia!

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.