Muminki

muz. Tade­usz Woź­niak
I.
DKto nie boiG się poD zimie
Gbie­gać boso poA Doli­nie
GGdy wio­sen­na rze­kaA pły­nie

DMumin­ki
AMumin­ki
DMumin­kiG żyją w swejA,G Doli­nie
DMumin­ki oneG żyją w swejA,D Doli­nie

II.
Kto jesie­nią stąd odpły­nął
Nim listo­pad nie prze­mi­nął
Gości w domu Homek przy­jął

Mumin­ki
Mumin­ki
Mumin­ki co na wyspie żyją
Mumin­ki one teraz tam żyją

III.
Kto cały­mi dnia­mi zbie­ra
Znacz­ki wkła­da do kla­se­ra?
W suk­nie ciot­ki się ubie­ra

Pasz­cza­ki
Pasz­cza­ki
Pasz­cza­ki one są tu z nami teraz
Pasz­cza­ki one są tu z nami teraz

IV.
Kto tęsk­ni za Włó­czy­ki­jem
I cze­go się boi Ryjek?
Tak mija­ją dni niczy­je

Mumin­ki
Mumin­ki
Mumin­ki jak się wam na świe­cie żyje?
Mumin­ki jak się tutaj wam żyje?

V.
Kto bły­skot­ki dla Migot­ki
Zbie­ra czę­ściej niż sto­krot­ki
Lepiej przej­dę do ostat­niej zwrot­ki

Bo Migot­ki
Migot­ki
Migot­ki to miłe istot­ki
Migot­ki to miłe istot­ki

VI.
Kto to śpie­wa, kto nie śpie­wa
A kto tyl­ko tutaj zie­wa?
Nad Doli­ną ptak zaśpie­wał

Mumin­ki, Mumin­ki
Mumin­ki ja to dla was śpie­wam
Mumin­ki prze­cież ja to dla was śpie­wam!

Leave a Reply

Copyright © 2016 Paweł Czekalski. All rights reserved.