Jabłecznik

I.
A Ammoże o tym tyl­ko terazE wie­dzieć chcesz
Chy­ba gdzieś o tymAm czytałem
JakC star­szy gość gdzieśG z tecz­ką biegł
EJesie­nią i z Amfute­ra­łem

Dłu­gie Ckro­ki miał, z Gnie­po­ko­jem gnał
EPrzez to, co stać sięAm miało
AAm może o tym terazE wie­dzieć chcesz
Chy­ba gdzieś o tymAm czytałem

Ref.
ZC nadej­ściem jesie­ni każ­dyG porząd­ny pies
EZmie­nia się wAm jabłecznik
Pad­nieC żół­ty liśćG jarzę­bi­ny kiść
IE wszy­scyAm niedorzeczni

ZC nadej­ściem jesie­ni każ­dyG okrą­gły jest
JakE pest­kaAm słonecznika
To jest Słoń­caAm dar, orazE Zie­mi czar
EWszyst­ko z cze­gośAm wynika.

II.
Zakli­naj wiel­ką moc w sło­wo jeśli chcesz
Bym w ucho się zamienił
Tyś powie­dzieć coś miał – jam usły­szeć coś chciał
O bar­wach tej jesieni

Ja się tu nie wywnę­trzam – ta zwrot­ka jest zastępcza
Nie ska­le­czy mnie już nic i nie zmieni
C. H. T. H. C. I znów czu­ję się
Bra­tem wszyst­kich kamieni

Ref.
Z nadej­ściem jesie­ni każ­dy porząd­ny pies
Zmie­nia się w jabłecznik
Zapo­mnia­ny kłos fio­le­to­wy wrzos
Czu­je­my się bezpiecznie

Z nadej­ściem jesie­ni każ­dy spo­koj­ny jest
Gdy lato w nim wygasa
To jest wia­tru czas, żół­to­czer­wo­ny las
Jak koł­dra nas otacza

III.
Zabaw­ne jaką siłę ma w sobie człek
I może sobie wmawiać
Lecz gdy przyj­dzie czas
Ser­ce mówi pas i błę­dy swe powtarza

Latem miłość nie pyta jesie­nią zazdrość rozkwita
Męczy tak że zimą trze­ba spać
By odro­snąć znów z wio­sną i naiw­nie znów mocno
Wie­rzyć ze nie zosta­niesz sam

Latem miłość nie pyta jesie­nią zazdrość rozkwita
Męczy tak że zimą też nie moż­na spać
I tak za rokiem rok, spo­koj­nie rów­naj krok
Spójrz na spo­kój jabłecz­ni­ka i psa

Ref.
Z nadej­ściem jesie­ni każ­dy porząd­ny pies
Zmie­nia się w jabłecznik
A gdy peł­nia jest to prze­cho­dzi dreszcz
O pew­nej przepowiedni

Z nadej­ściem jesie­ni każ­dy uczy się
Jak w liściach się zagrzebać
Zie­mi zapach, ach i gdzieś zni­ka strach
Moż­na sobie pośpiewać

Z nadej­ściem jesie­ni każ­dy porząd­ny pies zmie­nia się w jabłecznik.

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.