Muminki

muz. Tade­usz Woźniak
I.
DKto nie boiG się poD zimie
Gbie­gać boso poA Dolinie
GGdy wio­sen­na rze­kaA płynie

DMumin­ki
AMumin­ki
DMumin­kiG żyją w swejA,G Dolinie
DMumin­ki oneG żyją w swejA,D Dolinie

II.
Kto jesie­nią stąd odpłynął
Nim listo­pad nie przeminął
Gości w domu Homek przyjął

Mumin­ki
Muminki
Mumin­ki co na wyspie żyją
Mumin­ki one teraz tam żyją

III.
Kto cały­mi dnia­mi zbiera
Znacz­ki wkła­da do klasera?
W suk­nie ciot­ki się ubiera

Pasz­cza­ki
Paszczaki
Pasz­cza­ki one są tu z nami teraz
Pasz­cza­ki one są tu z nami teraz

IV.
Kto tęsk­ni za Włóczykijem
I cze­go się boi Ryjek?
Tak mija­ją dni niczyje

Mumin­ki
Muminki
Mumin­ki jak się wam na świe­cie żyje?
Mumin­ki jak się tutaj wam żyje?

V.
Kto bły­skot­ki dla Migotki
Zbie­ra czę­ściej niż stokrotki
Lepiej przej­dę do ostat­niej zwrotki

Bo Migot­ki
Migotki
Migot­ki to miłe istotki
Migot­ki to miłe istotki

VI.
Kto to śpie­wa, kto nie śpiewa
A kto tyl­ko tutaj ziewa?
Nad Doli­ną ptak zaśpiewał

Mumin­ki, Muminki
Mumin­ki ja to dla was śpiewam
Mumin­ki prze­cież ja to dla was śpiewam!

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.