Wszystko dobrze będzie

Ref .
A więc śpij C,Am
dobrze śnij C,Am
CWszyst­ko sięAm uło­ży bo i wszyst­ko dobrzeC będzie. C,A

I.
DmNawet jeśli tak doAm koń­ca ten dzień nie był taki aby
DmPie­śni jemu śpie­wać, Amnawet kie­dyś nazbyt słaby
DmJutro cał­kiem dobrze sięAm poto­czą pew­ne sprawy
CA więc śpij i cze­kaj sma­kuC7 poran­nej kawy.

Ref .
A więc śpij – dobrze śnij
Wszyst­ko się uło­ży bo i wszyst­ko dobrze będzie.

II.
Jutro sam zro­zu­miesz że ist­nie­je tyl­ko chwila
Któ­ra trwa, zanim nadej­dzie ta godzi­na. Kie­dy chwila
mija daj jej mijać. Ty, ja wymia­na się zaczyna
rozu­mie­my sens ener­gii miłość nigdy nie przemija.…

Ref .
A więc śpij – dobrze śnij
Wszyst­ko się uło­ży bo i wszyst­ko dobrze będzie.

III.
Jutro Anioł się poja­wi któ­ry spra­wi, że złe sprawy
bez praw żad­nych sam napra­wi wszyst­ko jed­no tak czy
tak się toczy to jedy­ny sens uro­czy zawsze mieć otwar­te oczy
i z orbi­ty szczę­ści nigdy nie wyskoczyć.

Ref .
A więc śpij – dobrze śnij
Wszyst­ko się uło­ży bo i wszyst­ko dobrze będzie.

Leave a Reply

2014 JamSession © All rights reserved.