Posts by tomek
Rok 2019

2019.10.25 – War­sza­wa, Pra­co­vnia Pio­sen­ki (Alda­ron) 2019.10.19 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros (Alda­ron & Jarec­ki) 2019.10.18 – Komań­cza, Leśna Wil­la (Alda­ron

17 stycznia 2019
Rok 2017

2017.11.27 – Świe­bo­dzin, Impre­za zamknię­ta, Alda­ron, Jarec­ki 2017.11.26 – Łódź, Keja Pub, Alda­ron, Jarec­ki 2017.11.23 – War­sza­wa, Dzi­ka stro­na Wisły,

9 stycznia 2017
Rok 2016

2016.12.30 – Wetli­na, Alda­ron, Joan­na, Jarec­ki 2016.12.08 – Sosno­wiec, Magiel Kuli­nar­ny, Alda­ron i Jarec­ki 2016.12.02 – Prze­myśl, Restau­ra­cja przy Kładce,

3 marca 2016
Rok 2015

2015.12.04 – Poznań, Dun­ge­on and Dra­gons 2015.11.23 – Kra­ków, Jama Micha­li­ka 2015.11.18 – War­sza­wa, Pra­Co­Vnia Art-Club 2015.11.14 – Smo­sze­wo, Smoszewski

31 grudnia 2015
Rok 2014

2014.12.31 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros 2014.12.30 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd pod Caryń­ską 2014.12.28 – Ustrzy­ki Dol­ne, Piw­nicz­ka 2014.12.11 – Wrocław,

31 grudnia 2014
Rok 2013

2013.12.31 – Ustrzy­ki Gór­ne, Kre­me­na­ros 2013.12.30 – Ustrzy­ki Gór­ne, Zajazd Pod Caryń­ską 2013.12.29 – Ustrzy­ki Dol­ne, Pub Piw­nicz­ka 2013.12.28 –

31 grudnia 2013
Rok 2012

2012.12.16 – Prze­worsk, Muzeum w Prze­wor­sku 2012.12.15 – Tar­no­brzeg, Grill Bar Bocia­nów­ka 2012.12.02 – Kra­ków, Kawiar­nia Nauko­wa 2012.12.01 – Gorlice,

31 grudnia 2012
2014 JamSession © All rights reserved.